Welkom

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV) geeft onafhankelijke adviezen op het brede terrein van de zorg aan de provinciale overheid en derden. De advisering van de PRV is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  

 

Actueel

 

- Nieuwe PRV website gelanceerd

De PRV website is volledig vernieuwd. De structuur en lay-out hebben een eigentijdse vorm gekregen. De content van de bestaande website is selectief overgegaan naar de nieuwe website, en aangepast. In de plannen voor de nieuwe website is een duidelijke andere doelstelling en doelgroep bepaald. Er zijn zorglijnen als thema’s aangebracht waaronder de publicaties sneller terug te vinden zijn. De onderzoekspublicaties zijn vervolgens onderverdeeld in advies, rapport en symposium wat de zoekselectie vereenvoudigd.

- Onderzoeksproject (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg (AbIO)

De Universiteit Maastricht is gestart met een groot onderzoek naar (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg. De doelstelling van het project is om (arbeidsbesparende) innovaties in de zorg voor ouderen op te sporen, verder te ontwikkelen, te evalueren, te implementeren en op brede schaal te verspreiden in Limburg. Lees meer

- Taskforce Zuid-Limburg

 

   Agendacommissie Zuid-Limburg

De allerbelangrijkste doelstelling van de samenwerking in Zuid-Limburg is het bevorderen van het welzijn en de welvaart van de huidige en toekomstige inwoners. Kwaliteit is op   alle fronten het centrale motto van het Strategisch Ontwikkelingsprogramma. Lees meer

   Platform Zorg

Het Platform Zorg is ontstaan uit de Stuurgroep Zorg van de Taskforce Zuid-Limburg. Het maakt deel uit van het actieprogramma ‘Een koers voor Limburg’.

Het doel van het Platform Zorg is te werken aan een betere samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders om de zorg efficiënter en effectiever in te zetten. De focus ligt hierbij op lopende en nog te starten initiatieven in de drie sub-regio's (Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en Heuvelland) die in het kader van regioregie ontwikkeld zijn of zullen worden.

Partijen die zitting hebben in het Platform Zorg:
Atrium Medisch Centrum Parkstad, CZ, Envida, Gemeente Heerlen, GGD Z-L, Huis voor de Zorg, MeanderGroep Zuid-Limburg, MUMC+, Orbis Medisch en Zorgconcern, Provincie Limburg, Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg, Vebego International, Vivantes Zorggroep, VGZ, ZIO.

Nieuwsbrief oktober 2014
Inhoudsopgave:
1. Bijeenkomst 'Veranderingen in de zorg'
2. Ontwikkelingen en activiteiten in 'Mijn zorg'
3. Kenniscarrousel 'Voor elkaar in Parkstad'
4. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) Zuid-Limburg
5. Ontwikkelingen en activiteiten in 'Anders Beter'
6. Contactgegevens Platform Zorg

Symposium ‘Veranderingen in de zorg; het moet anders en het kan anders’ , d.d. 24-09-2014 te Maastricht.
Op woensdag 24 september j.l. organiseerde het Platform Zorg de bijeenkomst 'Veranderingen in de zorg; het moet ander en het kán anders'. Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers bijgepraat over de veranderingen in de zorg. In de workshop is ingegaan op specifieke situaties in de drie regio's in Zuid-Limburg. Zie nieuwsbrief.