Welkom

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV) geeft onafhankelijke adviezen op het brede terrein van de zorg aan de provinciale overheid en derden.       

De advisering van de PRV is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.