Welkom

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg (PRV) geeft onafhankelijke adviezen op het brede terrein van de zorg aan de provinciale overheid en derden. De advisering van de PRV is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  

Actueel

Nieuwe PRV website gelanceerd

De PRV website is volledig vernieuwd. De structuur en lay-out hebben een eigentijdse vorm gekregen. De content van de bestaande website is selectief overgegaan naar de nieuwe website, en aangepast. In de plannen voor de nieuwe website is een duidelijke andere doelstelling en doelgroep bepaald. Er zijn zorglijnen als thema’s aangebracht waaronder de publicaties sneller terug te vinden zijn. De onderzoekspublicaties zijn vervolgens onderverdeeld in advies, rapport en symposium wat de zoekselectie vereenvoudigd.

Agendacommissie Zuid-Limburg

De allerbelangrijkste doelstelling van de samenwerking in Zuid-Limburg is het bevorderen van het welzijn en de welvaart van de huidige en toekomstige inwoners. Kwaliteit is op alle fronten het centrale motto van het Strategisch Ontwikkelingsprogramma. Lees meer

Onderzoeksproject (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg (AbIO)

De Universiteit Maastricht is gestart met een groot onderzoek naar (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg. De doelstelling van het project is om (arbeidsbesparende) innovaties in de zorg voor ouderen op te sporen, verder te ontwikkelen, te evalueren, te implementeren en op brede schaal te verspreiden in Limburg. Lees meer

Platform Zorg

Nieuwsbrief april 2014 

Uitnodiging symposium ‘Veranderingen in de zorg; het moet anders en het kan anders’ ,

Datum: 24-09-2014 van 17.30 tot 21.30 uur
Locatie: Gouvernement aan de Maas te Maastricht
Doelgroep: Raadsleden, wethouders, zorginstellingen
Programma: zie hier

 

Odile Wolfs boegbeeld

Odile Wolfs, oud-gedeputeerde van de Provincie Limburg, is benoemd als boegbeeld van het Platform Zorg Zuid-Limburg. Zij gaat aan de slag als aanjager en verbinder van de actiepunten van het Platform Zorg. In dit Platform Zorg werken diverse zorgpartijen samen om de vele inspanningen en ontwikkelingen op Zuid-Limburgse schaal te coördineren, op elkaar af te stemmen of te stimuleren. Lees meer