Terug

De allerbelangrijkste doelstelling van de samenwerking in Zuid-Limburg is het bevorderen van het welzijn en de welvaart van de huidige en toekomstige inwoners. Kwaliteit is op alle fronten het centrale motto van het Strategisch Ontwikkelingsprogramma. Kwaliteit in de domeinen economie, wonen, onderwijs, zorg en regionale samenwerking. De uitdagingen waarvoor Zuid-Limburg staat, vereisen kwalitatieve groei.

De Agendacommissie Zuid-Limburg zorgt voor de coaching van dat nieuwe, verenigde Zuid-Limburg. De gouverneur en de burgemeesters van Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen zorgen samen met voorzitters van de Stuurgroepen bestuur, economie, onderwijs, wonen en Platform Zorg binnen dit verband voor de samenhang, voortgang en verantwoording. De Provincie Limburg zorgt voor de benodigde ondersteuning van de Agendacommissie.

De Agendacommissie Zuid-Limburg voert maandelijks overleg.